Hiển thị tất cả 6 kết quả

Tủ sấy bát đĩa công nghiệp

TỔNG HỢP CÁC MẪU TỦ SẤY BÁT ĐĨA CÔNG NGHIỆP TẠI BAVIWASH

STT TÊN SẢN PHẨM NĂNG SUẤT SẤY CHẾ ĐỘ SẤY
1 Tủ sấy bát 1 cánh kính BV-TSB1CK 200 bát đĩa/lần Sấy nóng bằng bóng halogen
2 Tủ sấy bát 1 cánh kính quạt gió BV-TSB1CKQG 200 bát đĩa/lần Sấy nóng tuần hoàn trực tiếp bằng còng nhiệt và quạt sấy
3 Tủ sấy bát 2 cánh kính BV-TSB2CK 400 bát đĩa/lần Sấy nóng bằng bóng halogen
4 Tủ sấy bát 2 cánh kính quạt gió BV-TSB2CKQG 400 bát đĩa/lần Sấy nóng tuần hoàn trực tiếp bằng còng nhiệt và quạt sấy
5 Tủ sấy bát 3 cánh kính BV-TSB3CK 600 bát đĩa/lần Sấy nóng bằng bóng halogen
6 Tủ sấy bát 3 cánh kính quạt gió BV-TSB3CKQG 600 bát đĩa/lần Sấy nóng tuần hoàn trực tiếp bằng còng nhiệt và quạt sấy

Bảng tổng hợp các mẫu tủ sấy bát đĩa công nghiệp HOT hiện nay